دنیای جغرافیای سیاسی،روابط بین الملل،ژئوپولیتیک،مطالعات منطقه ای و موارد مرتبط.

ستایش خدایی را که دنیا را آفرید و سپس انسان را در نژادهای مختلف و آنرا برروی زمین پراکنده ساخت و این ترکیب،جغرافیای انسانی را ایجاد کرد.برماست که رموز و زیباییهای این علم را کشف کنیم...

دنیای جغرافیای سیاسی،روابط بین الملل،ژئوپولیتیک،مطالعات منطقه ای و موارد مرتبط.

ستایش خدایی را که دنیا را آفرید و سپس انسان را در نژادهای مختلف و آنرا برروی زمین پراکنده ساخت و این ترکیب،جغرافیای انسانی را ایجاد کرد.برماست که رموز و زیباییهای این علم را کشف کنیم...

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

۲ مطلب با موضوع «کتاب» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نوشته: محمدرضا حافظنیا، 1390 (سمت).


فصل اول: ماهیت، ویژگیها و قابلیتهای فضای مجازی


قابلیتها و کارکردهای فضای مجازی


زندگی مجازی: در جهان مجازی با تمامی ویژگیها و تمایزاتی که با جهان واقعی دارد زندگی جریان داشته و بیشتر امور مربوط به جهان واقعی در این جهان مجازی انجام می شود. بر این اساس در جهان مجازی، افراد زنده اند و فعالیت می کنند. جهان مجازی با عنوان "زندگی دوم" شناخته می شود که به وسیله لابراتوار لیندن واقع در سانفرانسیسکو ایجاد و در سال 2003 بر روی عموم باز شد. کاربران می توانند به وسیله موس رایانه خود و یک آی دی، نام، جنس و نژاد خود را تعیین کنند و با عنوان هویت جدید سکنه آن یعنی "آواتار" و با پول رایج آن که "لیندن دلار" نامیده می شود در فضای مجازی مزبور به فعالیت، حرکت و زندگی بپردازند و حتی تجارت و خرید و فروش انجام دهند یا دفتر کار و تجارت تاسیس کنندو مالکیت مجازی داشته باشند. زندگی مجازی یا زندگی دوم در واقع الگوی شبیه سازی شده زندگی و فضای واقعی با استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی است.

  • Parsley
  • ۰
  • ۰

فصل 2: خاورمیانه و شمال آفریقا: جایگاه جهانی

جهان سوم

بطور کلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به جهان سوم تعلق دارند. این کشورها هنوز مراحل اولیه صنعتی شدن را طی می کنند و بشدت وابسته صادرات مواد خام و واردات مواد غذایی، کالاهای مصرفی، تجهیزات و تکنولوژی هستند. نرخ سواد بویژه در میان زنان بمراتب پایینتر از کشورهای صنعتی است.تقریبا در همه این کشورها نابرابریهای جغرافیایی داخلی و اجتماعی مشاهده می شود... صادرکنندگان پردرآمد نفت در شمار غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شوند - براساس میزان سرانه تولید ناخالص ملی، امارات، قطر و کویت بترتیب اولین تا سومین کشور ثروتمند جهان هستند...
4 کشور مصر، اسرائیل، سوریه و ترکیه با اقتصاد سنخی جهان سوم هماهنگی ندارند چون در این کشورها یک پنجم یا بیشتر از تولید ناخالص ملی از صنعت حاصل می شود. در جهت مخالف، بخش صنعت در سودان و یمن خیلی کم توسعه یافته است. این کشورها جزو 31 کشوری هستند که سازمان ملل بعنوان کم رشد ترین کشورهای جهان طبقه بندی کرده است... زمانیکه بحث از «شمال-جنوب» می شود، منطقه جزو "جنوب" به حساب می آید... موقعیت جغرافیایی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به گونه ای است که امکان همکاری آنها با همسایگان "شمالی" بمراتب بیش از مشارکت با غالب کشورهای جنوبی است...
افزایش قیمت نفت در دهه 1970 برای بسیاری از کشورهای جهان سوم که ناچار بودند هم برای کالاهای ساخته شده در کشورهای صنعتی و هم برای واردات انرژی پول بیشتری بپردازند اثرات نامطلوبی دربر داشت. صادرکنندگان نفت منطقه همراه با سایر صادرکنندگان مورد ملامت برخی کشورهای درحال توسعه قرار گرفتند به این دلیل که به چشم اندازهای عمرانی آنها لطمه وارد ساخته اند...
  • Parsley